Psykologipalvelut

Psykologipalvelut

Psykologi on laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö, jonka asiantuntijuutta ovat ihmisen kehitys, mielen toiminta, käyttäytyminen ja vuorovaikutus. Palveluihin kuuluvat psykologiset hoidot, neuvonta, ohjaus ja arviointi. Psykologi voi työskennellä paitsi yksilöiden myös ryhmien kanssa.

Valmistuttuani psykologiksi 2011 olen työskennellyt aikuisten, lasten ja nuorten sekä perheiden parissa – niin perheneuvolassa ja koulumaailmassa kuin psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa. Lisäkoulutuksena olen perehtynyt muun muassa kognitiivisen lyhytterapian menetelmiin, joita hyödynnänkin asiakastyössä. Lisäkoulutusta ja kokemusta minulla on myös riippuvuuksien hoidosta. Toisessa ammatissani, psykologian tutkijana, olen keskittynyt lasten ja nuorten vertaissuhteisiin, erityisesti kiusaamiseen ja siihen puuttumisen keinoihin.

Pionilla tarjoan psykologipalveluja itsenäisenä ammatinharjoittajana. Tarjoan apua esimerkiksi seuraavanlaisissa haasteissa: ahdistus, alakuloisuus, jaksamisongelmat, sosiaalinen jännitys, yksinäisyys, univaikeudet, oppimisvaikeudet, keskittymisvaikeudet ja riippuvuudet. Yhteyttä voit ottaa myös kuormittavissa elämäntilanteissa kuten akuutissa kriisissä, vanhemmuuden haasteissa, hankalissa ihmissuhteissa, elämänmuutoksessa tai kaivatessasi jollain tapaa uutta suuntaa.

Tarjoan niin kertakäyntejä kuin useamman käynnin kestäviä tukijaksoja sekä lyhytterapiaa rajatun ongelman työstämiseksi. Työskentelyn tavoitteista ja kestosta sovitaan yhdessä, ja menetelmät valitaan yksilöllisesti. Keskustelun rinnalla voimme halutessasi tehdä lyhyitä kirjallisia, kehollisia tai mielikuvaharjoituksia.

Tarpeen mukaan toteutan myös psykologin arvioita ja laajempia tutkimuksia. Näiden keinoin voidaan selvittää asiakkaan mielenterveyden, oppimisen, keskittymisen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen haasteita, vahvuuksia sekä tuentarpeita. Arviointimenetelmät ja työskentelyn kesto vaihtelevat kysymyksestä riippuen.

Tarjoan ilta- ja viikonloppuaikoja Pionin viihtyisissä tiloissa. Halutessasi myös etätapaamiset ovat mahdollisia. Varaathan aikasi suoraan minulta puhelimitse tai sähköpostilla. Ennen varausta voimme halutessasi yhdessä arvioida, miten voisin olla tilanteessasi avuksi.

Ystävällisin terveisin,
Silja Saarento-Zaprudin
Laillistettu psykologi, psykologian tohtori
p. 040 244 4584
silja.saarento@gmail.com